In mijn visie moet de mens gezien worden als een eenheid en niet slechts als de som der delen. Dit noemt men wel de holistische visie. Een disbalans in het welbevinden kan zich manifesteren als fysiek, mentaal, emotioneel en/of spiritueel, maar duidt vaak op een onderlinge disbalans. Als natuurgeneeskundig therapeut ga ik te werk vanuit deze holistische visie. Een klacht wordt dus niet louter bekeken vanuit de klacht en de symptomen.

Vanuit de holistische visie werk ik volgens het idee dat gezondheidsproblemen ontstaan als gevolg van interacties tussen meerdere invloeden. Bij het opstellen van een behandelplan wordt een keuze gemaakt voor een of meer werkvormen, uitgaande van al deze invloeden. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de specifieke klacht, maar naar de mens in zijn totaliteit. De behandeling is erop gericht om de mens in harmonie met zichzelf te brengen, en daarmee de balans terug te brengen in het geheel.

Overigens zijn mijn therapieën veelal lichaamsgericht, al maakt het gesprek met mijn cliënt ook een belangrijk onderdeel uit van mijn consulten. Mijn behandelingen zijn complementair – dat wil zeggen: aanvullend – op de reguliere geneeskunde. Als BATC complementair therapeut werk ik graag zoveel mogelijk samen met het reguliere veld om effectieve zorg te realiseren.

“Het geheel is meer dan de som der delen”

– Aristoteles

De vijf natuurgerichte principes

Energie

Energie is de basis van leven. Mijn werkvormen zijn erop gericht het energielevel te herstellen, blokkades te doorbreken en de emotionele en fysieke klachten te verminderen, zodat de geblokkeerde energie weer gaat stromen en het zelf herstellend vermogen van het lichaam weer wordt geactiveerd. Manuele lymfedrainage, reflexzonetherapie, meridiaan massage, aromatherapie en celzouttherapie, zijn werkvormen die ik hiervoor in kan zetten.

Prikkeloverdracht

Prikkeloverdracht vindt plaats middels ons zenuwstelsel, dat het communicatienetwerk vormt van ons lichaam. Als deze energiestroming die via de zenuwbanen plaatsvindt stagneert, dan worden vele functies verstoord. Door optimalisatie van de prikkeloverdracht worden de signalen van het lichaam beter opgevangen en kunnen energieblokkades worden opgespoord en worden verholpen. Manuele lymfedrainage is een werkvorm die hiervoor zeker toepasbaar is en de energiestroming kan stimuleren en bevorderen. Ook de reflexzonetherapie en meridiaanmassage zijn werkvormen waarvan ik gebruik kan makenom de prikkeloverdracht te verbeteren.

Drainage

Drainage vermindert toxische belastingen zowel in geestelijke als in stoffelijke vorm. Drainage zorgt niet alleen voor reiniging van het lichaam en maar ook voor optimalisatie van de circulatiesystemen en de vochthuishouding van het lichaam. Drainage is vooral van belang voor het lymfestelsel en daarmee ook voor de weerstand en het immuunstelsel, waarin het lymfestelsel een belangrijke rol speelt. Drainage is tevens van belang voor het parasympathisch systeem van het lichaam, dat van esssentieel belang is voor het natuurlijk herstelvermogen van lichaam en geest. Manuele lymfedrainage volgens de Dr. Vodder methode is bij uitstek de werkvorm die ik hiervoor gebruik, met als doel het lymfestelsel te activeren, waardoor vocht en afvalstoffen sneller worden afgevoerd en de werking van het afweersysteem verbetert en het immuunsysteem wordt ondersteund. Daarnaast kan hiervoor ook cupping ingezet worden. Ik maak vooral gebruik van dynamische cupping.

Voeding

Voeding die voorzien is van alle noodzakelijke voedingsstoffen is noodzakelijk om het energieniveau op peil te houden. Voeding die de juiste en voldoende voedingsstoffen bevat en zo min mogelijk ongezonde, belastende of ziekmakende stoffen. Het voedingspatroon is een belangrijke factor voor zowel lichamelijk als geestelijk welbevinden. Een goed en gebalanceerd voedingspatroon zorgt voor meer fitheid, een betere conditie en een beter werkend immuunsysteem. Celzouttherapie met Dr. Schüssler Celzouten kan uw lichaam helpen om een betere opname van de voedingsstoffen uit voeding en/of supplementen te bewerkstelligen.

Psyche

Psyche is in de filosofie een ander woord voor ziel, het morele en intellectuele zelf (Plato), de levensadem (Homerus). De psyche is het niet-materiële gedeelte van de mens, dat wat de beweegredenen vormt voor het individuele handelen en leven. Het is van het grootste belang om ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken, omdat fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van de mens met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Bewustwording van belemmerende patronen en het veranderen daarvan, kunnen het helingsproces positief beïnvloeden. Met aromatherapie en lichaamsgerichte therapie zoals manuele lymfedrainage en meridiaanmassage kan de psyche tot rust gebracht worden en gestimuleerd worden om terug te keren naar net Zelf.